Intervisie

Intervisie

Tijdens een intervisiebijeenkomst wordt in groepsverband gekeken naar een specifieke vraag of probleem die bij iemand leeft. Afhankelijk van de vraag en de ervaring van de groep wordt een keuze gemaakt voor een intervisiemethode. De methode nodigt de deelnemers uit om actief mee te denken in de vraag die ‘op tafel ligt’. Door het volgen van een methode ontstaat er een gelijke inbreng bij de deelnemers. Dit proces wordt begeleid door een intervisiebegeleider.

Bijeenkomst

Een intervisiebijeenkomst geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collegae of vakgenoten zich zonder druk op het vraagstuk concentreren en elkaar verhelderende open vragen leren stellen. De verantwoordelijkheid voor het probleem of de vraag blijft bij de deelnemer die de vraag inbrengt.

Intervisie creëert een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt ‘halen en brengen’, maar de grootste winst ligt in het ‘delen’ en ‘samen leren’. Groepen die regelmatig intervisiesessies houden met elkaar leren stappen te nemen op zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Intervisie raakt het vermogen tot zelfontwikkeling en streeft ernaar het beste uit elkaar naar boven te halen.

Waarom moeilijk doen, als het samen kan?

Interesse, meer weten of behoefte aan contact? Neem dan gerust contact op met mij.

© 2023    Danielle Melief Coaching & Counselling in Steenbergen